Klinik Eczacılık Bilim Dalı, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı’na bağlı olarak kurulmuştur. Şu andaki işleyiş, klinik eczacılık eğitiminin Farmakoloji Anabilim Dalı’nda ve klinik eczacılık ile ilişkili öteki anabilim dallarında görevli ve doktora ya da doçentliği klinik eczacılık alanında olmayan öğretim elemanları ile disiplinlerarası bir konumda olmayı gerektirmektedir. Yöneticilerimiz ve klinik eczacılığın önem ve gereğinin bilincindeki öğretim üyelerimizin ileriyi gören geniş vizyonları sayesinde eğitime başlamış iki araştırma görevlimizden biri yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı’nda tamamlamış, doktora eğitimi içinse TEV bursu ile Singapur’a gönderilmiştir. Bilim dalımızdaki diğer araştırma görevlimiz ise doktorasına yakın zaman önce başlamıştır.

Ülkemizdeki eczacılık fakültelerindeki eczacılık lisans eğitiminin beş yıla çıkmasını takiben çoğu eczacılık fakültesi yeni müfredatlarına klinik eczacılık ve farmasötik bakım kapsamındaki dersleri eklemişlerdir. Güncel işleyişe göre Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ndeki 5 yıllık lisans eğitimimizin 8. Yarıyılında Farmakoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından yürütülen ikişer ulusal kredilik Farmakoterapi (ECZ 494) ve Farmasötik Bakım (ECZ 496) zorunlu dersleri yer almaktadır. Bu dersler, modern klinik eczacılık uygulamaları ile tanınan gelişmiş ülkelerde hasta-odaklı eczacılık uygulamalarının temelini oluşturmaktadır ve halen Farmakoloji Anabilim Dalı tarafından koordine edilmektedir.