Bilimsel altyapıyı güçlendirme çabaları kapsamında TÜBİTAK-BİDEB Araştırma
Burs ve Desteği alınmış ve University of Alberta, Faculty of Pharmacy and
Pharmaceutical Sciences öğretim üyesi Doç. Dr. Neşe YÜKSEL Ankara
Üniversitesi’ne davet edilmiştir. Doç. Dr. Neşe Yüksel’in 29 Haziran 2015
Pazartesi günü, Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi Hasan Âli Yücel
Konferans Salonu’nda, ve 1 Temmuz 2015 günü Ankara Üniversitesi Eczacılık
Fakültesi’nde verdiği seminerlere üniversitemiz öğretim üye ve elemanları,
lisans ve lisansüstü öğrencileri katılmıştır. Bu etkinlikte daha çok
fakültemizde açılması planlanan klinik eczacılık doktora programına ilişkin
görüş alış-verişi gerçekleşmiştir.